Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Florida Region – KNBK Fall Seminar
Florida Region – KNBK Fall Seminar @ Big Green Drum
Oct 26 – Oct 28 all-day
Florida Region – KNBK Fall Seminar @ Big Green Drum
MUSO JIKIDEN EISHIN-RYU IAIJUTSU SEMINAR Guest Instructor: Carl E. Long, So-Shihan (8th Dan) Carl Long, 22nd So-Shihan of MJER, Kaicho – Kokusai Nippon Budo Kai www.knbk.org Iaido Kenshoin – Dai Nippon Butoku Kai. www.dnbk.org Responsible[...]
27
28
29
30
31